CONTINUT - toate informatiile de pe www.hifi.ro care pot fi vizitate,  vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric 

MEMBRU - Persoana fizica ce are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre Forumul Independent pentru Afaceri SRL si acesta. 

CLIENT - Persoana fizica care are sau obtine acces la CONTINUT 

1. Forumul Independent pentru Afaceri SRL colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu www.aoy.ro. Astfel, pentru inregistrarea unui cont nou, se colecteaza numele, prenumele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail si numarul de telefon, date  utilizate ulterior pentru finalizarea si transmiterea comenzii; pentru a putea fi contactat de Forumul Independent pentru Afaceri SRL pentru orice intrebari sau informatii privind produsele comercializate, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail; in scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail.

2. Forumul Independent pentru Afaceri SRL poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Forumul Independent pentru Afaceri SRL pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai.

3. Forumul Independent pentru Afaceri SRL poate sa colecteze involuntar si informatii care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.aoy.ro cum ar fi adresa IP. Forumul Independent pentru Afaceri SRL nu va utiliza astfel de informatii pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu va face publice astfel de informatii, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

4. Forumul Independent pentru Afaceri SRL poate obtine date de la institutia financiara prin intermediul careia se realizeaza cumpararea de pe www.aoy.ro, daca plata se face on-line prin card bancar sau prin ordin de plata;

5.  Forumul Independent pentru Afaceri SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

- in scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, in vederea validarii, expedierii si facturarii comenzilor catre acesta sau pentru rezolvarea anularilor ori a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

- in baza consimtamantului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informatii privind activitatile HiFi.ro sau produsele comercializate, la cererea sa voluntara;

- in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;

- in interes legitim, datele personale prevazute la art. 2 - art. 5 , pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Membrilor;

6. Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completarii formularelor de contact ori de solicitare informatii pentru produs, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca Forumul Independent pentru Afaceri SRL sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor nationale in vigoare;

7. Forumul Independent pentru Afaceri SRL prelucreaza datele in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

8. Forumul Independent pentru Afaceri SRLa implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in vigoare. Pentru protejarea informatiilor colectate in scopurile mentionate de la Membru sau Client, Forumul Independent pentru Afaceri SRL utilizeaza certificarea Secure Sockets Layer (SSL).

9. Forumul Independent pentru Afaceri SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.hifi.ro, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (contabilitate) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Forumul Independent pentru Afaceri SRL sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Forumul Independent pentru Afaceri SRL sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia. Forumul Independent pentru Afaceri SRL, impreuna cu colaboratorii sai (persoane imputernicite), isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

10. Oricare Membru sau Client are, ca persoana vizata, urmatoarele drepturi in raport cu Forumul Independent pentru Afaceri SRL, ca operator de date cu caracter personal:

Dreptul de acces inseamna dreptul Membrului sau Clientului de a obtine o confirmare din partea Forumul Independent pentru Afaceri SRL ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Memberului sau Clientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Forumul Independent pentru Afaceri SRL.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul Membrului sau Clientului de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care Membrul sau Clientul contesta exactitatea datelor prelucrate de Forumul Independent pentru Afaceri SRL, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Forumul Independent pentru Afaceri SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Forumul Independent pentru Afaceri SRL prevaleaza asupra celor apartinand Membrului sau Clientului.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP).In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

11. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.11, Membrul sau Clientul se va adresa Forumul Independent pentru Afaceri SRL, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la punctul de lucru din Bucuresti, Str. Prof. Ion Bogdan nr 15, Corp B, Ap 13, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa contact@hifi.ro.

12. Datele cu caracter personale procesate de Forumul Independent pentru Afaceri SRL sunt retinute pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani, in functie de scopul colectarii datelor personale, dupa cum urmeaza: datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la momentul colectarii, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi retinute pentru o perioada de 3 ani de la ultima logare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informatii pentru produs pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii iar datele prelucrate in scop de marketing pentru o perioada de 5 ani, calculata de la momentul oferirii consimtamantului expres al persoanei in cauza. Anterior expirarii termenului de 5 ani valabil pentru comunicari de marketing, Forumul Independent pentru Afaceri SRL isi rezerva dreptul de a contacta persoana vizata in vederea reinnoirii consimtmantului in scop de marketing.

13. Forumul Independent pentru Afaceri SRL nu promoveaza SPAM-ul, obligandu-se ca datele colectate ale Clientului sau Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului sau Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

14. Exceptie de la prevederile art. 14. va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

15. Daca Forumul Independent pentru Afaceri SRL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele moficari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.